سپند | sepand

نرم افزار مانیتور آشپزخانه

توسط host iran

 • 1 بازدید
 • دیدگاه‌ها برای نرم افزار مانیتور آشپزخانه بسته هستند
 • 9

  شهریور

اپلیکیشن مدیریت همراه رستوران

توسط host iran

 • 653 بازدید
 • دیدگاه‌ها برای اپلیکیشن مدیریت همراه رستوران بسته هستند
 • 9

  شهریور

نرم افزار فروش و بازرگانی رستوران سپند

توسط host iran

 • 544 بازدید
 • دیدگاه‌ها برای نرم افزار فروش و بازرگانی رستوران سپند بسته هستند
 • 8

  شهریور

نرم افزار حقوق و دستمزد سپند

توسط host iran

 • 586 بازدید
 • دیدگاه‌ها برای نرم افزار حقوق و دستمزد سپند بسته هستند
 • 8

  شهریور

تجهيزات يک رستوران

توسط host iran

 • 582 بازدید
 • دیدگاه‌ها برای تجهيزات يک رستوران بسته هستند
 • 7

  شهریور

محاسبه گر قيمت غذا در رستوران

توسط host iran

 • 566 بازدید
 • دیدگاه‌ها برای محاسبه گر قيمت غذا در رستوران بسته هستند
 • 6

  شهریور

اپلیکیشن سفارش گیر گارسون

توسط host iran

 • 514 بازدید
 • دیدگاه‌ها برای اپلیکیشن سفارش گیر گارسون بسته هستند
 • 5

  شهریور

راهکار ویژه مدیریت فودکورت

توسط host iran

 • 520 بازدید
 • دیدگاه‌ها برای راهکار ویژه مدیریت فودکورت بسته هستند
 • 4

  شهریور

برنامه وفاداری

توسط host iran

 • 702 بازدید
 • دیدگاه‌ها برای برنامه وفاداری بسته هستند
 • 3

  شهریور

صندوق فروش رستوران

توسط host iran

 • 476 بازدید
 • دیدگاه‌ها برای صندوق فروش رستوران بسته هستند
 • 2

  شهریور